Χώρος - Space

 0    32 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
μαγαζί
Το μαγαζί είναι δίπλα στο σινεμά.
начать обучение
shop
The shop is next to the cinema.
πόλη
Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται.
начать обучение
city
This city never sleeps.
αναχώρηση
Η αναχώρησή μας έχει καθυστερήσει.
начать обучение
departure
Our departure is delayed.
μπροστά από
Υπάρχει μια πισίνα μπροστά από το ξενοδοχείο.
начать обучение
in front of
There's a swimming pool in front of the hotel.
άφιξη
Μπορείς να το ελεγξεις στον πίνακα αφίξεων.
начать обучение
arrival
You can check that on the arrivals board.
Στρίψε δεξιά.
начать обучение
Turn right.
Συνέχισε ευθεία.
начать обучение
Go straight on.
+25 карточки
Урок является частью курса
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(всего 255 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.