In sales - Při prodejích

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Which colour do you like?
начать обучение
Jakou byste chtěl barvu?
If you have the warranty certificate, we'll replace it.
начать обучение
Pokud máte záruční list, vyměníme to za nové.
We need an advance payment.
начать обучение
Potřebujeme od Vás platbu předem.
This product can be used in several ways.
начать обучение
Tento produkt se může používat několika způsoby.
Please tell me more about what you are looking for.
начать обучение
Řekněte mi prosím podrobněji, co hledáte.
Have you heard about this new product?
начать обучение
Už jste slyšel o tomto novém produktu?
I think you haven't used anything similar before.
начать обучение
Myslím, že něco podobného jste ještě nezkusil.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Czech"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.