In an interview - Na pohovoru

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I think I have the profile you are looking for.
начать обучение
Myslím, že mám vlastnosti, které hledáte.
Could you please say that again?
начать обучение
Mohl byste to prosím zopakovat.
Thank you for the opportunity.
начать обучение
Děkuji Vám za tuto příležitost.
Could you please tell me what are the company's benefits?
начать обучение
Mohl byste mi prosím říct, jaké Vaše společnost poskytuje výhody?
I've always been interested in working in your company.
начать обучение
Vždy jsem měl zájem pracovat ve vaší společnosti.
I really liked the profile of the job.
начать обучение
Velmi se mi líbil profil toho pracovního místa.
I could help in the advertising area.
начать обучение
Mohl bych pomoct v oblasti propagace.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Czech"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.