I en intervju - In an interview

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Jag är väldigt imponerad av era produkter.
начать обучение
I'm really impressed by your products.
Jag tror att jag har profilen som ni letar efter.
начать обучение
I think I have the profile you are looking for.
Kan ni snälla säga det en gång till?
начать обучение
Could you please say that again?
Tack för möjligheten.
начать обучение
Thank you for the opportunity.
Kan ni snälla berätta för mig vad som är företagets fördelar?
Engelska visar inte hövlighet genom pronomen, som den svenska ’ni’.
начать обучение
Could you please tell me what the company's benefits are?
Jag har alltid haft en intresse i att arbeta för ert företag.
начать обучение
I've always been interested in working for your company.
Jag tyckte mycket om jobbsprofilen.
начать обучение
I really liked the profile of the job.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Vardagliga fraser på engelska"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.