Att hyra en lägenhet - Renting an apartment

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Vilka typer husdjur tillåter ni?
начать обучение
What kind of pets do you allow?
Kan husdjuren vara ute?
начать обучение
Can the pets be outside?
Kan ni snälla hjälpa mig att flytta?
начать обучение
Could you please help me move?
Jag måste fylla i en blankett.
начать обучение
I need to fill in an application form.
Jag hittade ett fördelaktigt erbjud på nätet.
начать обучение
I found a convenient offer on the Internet.
Lägenheten är stor och har en balkong.
начать обучение
The apartment is big and has a balcony.
För att flytta in måste jag betala förstamånadens hyra och en säkerhetsdeposition.
начать обучение
To move in, I have to pay the first month's rent and a security deposit.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Vardagliga fraser på engelska"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.