Flavour - Goût

 0    10 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
sweet
This cheesecake is too sweet for her.
начать обучение
séiss
Dëse Kéisekuch ass ze séiss fir hatt.
salty
Kathe likes salty popcorn.
начать обучение
salzeg
D'Kathe huet gesalzte Popcorn gären.
sour
He cooked sour cabbage soup.
начать обучение
sauer
Hien huet sauer Kabeszopp gemaach.
bitter
Grapefruits are usually bitter.
начать обучение
batter
Pamplemousse si gewéinlech batter.
tart
Yesterday I drank tart wine.
начать обучение
saierlech
Gëschter hunn ech saierleche Wäi gedronk.
sweet-and-sour
With sweet-and-sour sauce, please.
начать обучение
séiss-sauer
Mat séiss-sauer Zooss wannechgelift.
spicy
Asia is famous for spicy food.
начать обучение
schaarf
Asien ass bekannt fir schaarft Iessen.
bland
Yucca has a bland flavour.
начать обучение
fad
Yucca huet e fade Goût.
umami
A human being differentiates an umami flavour.
начать обучение
lecker
E Mënsch ënnerscheet e leckere Goût.
metallic
It has a metallic taste.
начать обучение
metallesch
Et huet e metallesche Goût.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.