English Top 1000 950-1000

1  1    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
tree
Every man should plant a tree.
начать обучение
drzewo
Każdy człowiek powinien posadzić drzewo.
singing
forma czasownika "sing"
She's always singing in the shower.
начать обучение
śpiewający
Ona zawsze śpiewa pod prysznicem.
to park
We will park the car on the street.
начать обучение
parkować
Zaparkujemy samochód na ulicy.
moved
He moved abroad three years ago.
начать обучение
przeniósł
On wyjechał za granicę trzy lata temu.
promised
czas przeszły od "promise"
He promised me he will wait.
начать обучение
obiecał
Obiecał mi, że poczeka.
jail
He went to jail for six years.
начать обучение
więzienie
Poszedł do więzienia na sześć lat.
within
I'll be there within half an hour.
начать обучение
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.