English Top 1000 250-300

5  1    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
room
My room is smaller than my brother's.
начать обучение
pokój
Mój pokój jest mniejszy niż pokój mojego brata.
best
She's my best friend.
начать обучение
najlepszy
Ona jest moją najlepszą przyjaciółką.
wanna
forma potoczna od "want to"
I wanna kiss you.
начать обучение
chcę
Chcę cię pocałować.
together
If you want, we can go together.
начать обучение
razem
Jeśli chcesz, możemy iść razem.
wife
Is your wife a teacher?
начать обучение
żona
Twoja żona jest nauczycielką?
open
Is the office open now?
начать обучение
otwarty
Czy biuro jest teraz otwarte?
mom
I love you mom.
начать обучение
mama
Kocham cię mamo.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.