English for Presentations - Business English

4.7  3    25 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
W tym wystąpieniu chciałbym się skupić na...
начать обучение
In this presentation I'd like to focus on...
Pozostawię czas na pytania i uwagi.
начать обучение
I'll leave some time for questions and comments.
Przejdźmy teraz do...
начать обучение
Let's now turn to...
Opuszczę następny slajd.
начать обучение
I'll skip the next slide.
Dziękuję za wysłuchanie.
начать обучение
Thank you for listening.
Najpierw przedstawię krótki obraz bieżącej sytuacji.
начать обучение
First I'll give a brief overview of the current situation.
Proszę przerywać, jeśli mają Państwo jakieś pytania czy uwagi.
начать обучение
Please feel free to interrupt if you have any questions or comments.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Business English (basic)"
(всего 1 043 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.