English for Meetings (zwroty) - Business English

5  1    113 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej / później?
начать обучение
Could we meet a bit earlier / later?
Proszę zwracać się do mnie po imieniu - Chris.
начать обучение
Please, call me Chris.
Spotykamy się dziś, by omówić...
начать обучение
We're meeting today to talk about...
Czy ktoś chciałby coś powiedzieć na ten temat?
начать обучение
Does anyone want to say something on this topic?
Przepraszam za spóźnienie.
начать обучение
I'm sorry for being late.
Czy mogę coś wtrącić?
начать обучение
May I throw in something?
Podsumowując...
начать обучение
Summing up...
+106 карточки
Урок является частью курса
"Business English (basic)"
(всего 1 043 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.