словарь итальянский - польский

italiano - język polski

a distanza на польском языке:

1. zdalnie zdalnie


Dziś będę pracował zdalnie, bo nie chce mi się iść do biura.
Sergiej pomoże zdalnie.

Польский слово "a distanza«(zdalnie) встречается в наборах:

Słownictwo Włoskie C1 1276-1300 - Vocabolario Ital...
Wyrażenia in/a/con
wirus - virus
Słowa i zwroty.

2. zdalny zdalnyПольский слово "a distanza«(zdalny) встречается в наборах:

300 najważniejszych określeń po włosku 200 - 225
300 najważniejszych określeń po włosku
Mediolanum vol.2