словарь итальянский - польский

italiano - język polski

a disposizione на польском языке:

1. do dyspozycji do dyspozycji


Mamy ograniczone środki do dyspozycji.

Польский слово "a disposizione«(do dyspozycji) встречается в наборах:

Jarek sem. 5 lezione 13
lekcja 59 i 60
Pons włoski w jeden miesiąc