словарь французский - норвежский

Français - Norsk

faire на норвежском языке:

1. lage lage


lage mat, lage møbler
Hva brukes til å lage de lekene og verktøyene

2. gjøre gjøre