словарь французский - чешский

Français - český jazyk

faire на чешском языке:

1. dělat dělat


Nezkoušejte dělat dramatické změny vašeho stravovacího režimu najednou.
Budu dělat domácí úkol.

2. konat konat