словарь английский - польский

English - język polski

waitress на польском языке:

1. kelnerka kelnerka


Kelnerka uwijała się żwawo obsługując gości.
One są kelnerkami.

Польский слово "waitress«(kelnerka) встречается в наборах:

Plastyczne Konczyce jedzenie1
Vocabulary 19
NEW YEAR 2017
Słownictwo hotel