словарь английский - люксембургский

English - Lëtzebuergesch

factory на люксембургском:

1. Fabrick Fabrick


Dat ass déi gréisst Fabrick an der Stad.