словарь английский - индонезийский

English - Bahasa Indonesia

nervous на индонезийском языке:

1. gugup gugup


Ibunya Ela sangat gugup.
Dia gugup sebelum ujian masuk.