словарь английский - чешский

English - český jazyk

sunglasses на чешском языке:

1. sluneční brýle sluneční brýleЧешский слово "sunglasses«(sluneční brýle) встречается в наборах:

Na pláži slovní zásoba anglicky
HOT SPOT Module 7 Lesson 25