словарь английский - каталонский

English - català, valencià

green на каталонском языке:

1. verd verd


El món es torna verd per primavera.
He optat pel verd per a les cortines.