словарь немецкий - польский

Deutsch - język polski

ökologisch на польском языке:

1. ekologiczny ekologiczny


Ten symbol oznacza, że to produkt ekologiczny.
Jak ekologiczny jesteś?

Польский слово "ökologisch«(ekologiczny) встречается в наборах:

niemiecki direktneu3 słówka
10.1 Aus alt mach neu (UB)
Exakt! 3: Rozdział 16
niemiecki dodatkowy part 2
aktiver Wortschatz 6

2. ekologicznie ekologicznie


To nie był wybór racjonalny ekologicznie.

Польский слово "ökologisch«(ekologicznie) встречается в наборах:

Słówka z tyłu rozdziału - rozdz. 24
In der Stadt unterwegs
Probleme mit dem Mülli
czytanie niemiec
tekst baumhaus