Czasowniki z przyimkiem "an" + Dativ - Verben mit der Präposition "an" + Dativ

5  1    18 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
umrzeć na
Moja babcie umarła na raka płuc.
начать обучение
sterben an
Meine Großmutter ist an dem Lungenkrebs gestorben.
rozbijać się o coś, ponosić porażkę przy czymś
w znaczeniu przenośnym
Nowa inwestycja rozbiła się o pieniądze.
начать обучение
scheitern an
Die neue Investition hat am Geld gescheitert.
zależeć od
To niestety nie zależy ode mnie.
начать обучение
liegen an
Das liegt leider nicht an mir.
zachorować na
Mam nadzieję, że tej zimy nie zachoruję znowu na grypę.
начать обучение
erkranken an
Ich hoffe, dass ich in diesem Winter wieder an der Grippe nicht erkranke.
przechodzić obok
Przechodziłem wczoraj obok twojego domu.
начать обучение
vorbeigehen an
Ich bin gestern an deinem Haus vorbeigegangen.
mścić się na
Ona zemściła się na jego rodzinie.
начать обучение
sich rächen an
Sie hat sich an seiner Familie gerächt.
rozpoznawać po (czymś)
Rozpoznałem go po jego jasnozielonej kurtce.
начать обучение
erkennen an
Ich habe ihn an seiner hellgrünen Jacke erkannt.
+11 карточки
Урок является частью курса
"Rekcja czasowników niemieckich"
(всего 225 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.