Czasowniki z przyimkiem "an" + Akkusativ - Verben mit der Präposition "an" + Akkusativ

 0    17 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
apelować do
Prezydent zaapelował do sumienia opozycji.
начать обучение
appellieren an
Der Präsident hat an das Gewissen der Opposition appelliert.
wynajmować komuś
Wynajmuję ten pokój mojej kuzynce.
начать обучение
vermieten an
Ich vermiete dieses Zimmer an meine Cousine.
przekazywać do
Klient przekazał swój feedback kierownikowi działu.
начать обучение
weitergeben an
Der Kunde hat sein Feedback an den Chef der Abteilung weitergegeben.
dopasowywać się do (czegoś)
Musimy dopasować się do ciągle zmieniającej się sytuacji.
начать обучение
sich anpassen an
Wir müssen uns an die ständig verändernde Situation anpassen.
wierzyć w
Nie wierzę w jej dobrą wolę.
начать обучение
glauben an
Ich glaube nicht an ihren guten Willen.
kierować do
Naszą ofertę kierujemy do osób zainteresowanych zdrowym odżywianiem.
начать обучение
richten an
Unser Angebot richten wir an alle Leute, die sich für gesunde Ernährung interessieren.
zdradzać coś komuś
Nie zdradzę ci nigdy tej tajemnicy!
начать обучение
verraten an
Ich werde dir dieses Geheimnis nie verraten!
+10 карточки
Урок является частью курса
"Rekcja czasowników niemieckich"
(всего 225 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.