Business English (versión española) - IT
españolEnglish
€19.99
За год

Business English (versión española) - IT
¡No más dudas!

¿Trabaja en el ámbito de las nuevas tecnologías?
¿Necesita un vocabulario más avanzado para las llamadas al extranjero?
¿Va a viajar en su trabajo y quiere aprender un vocábulo más avanzado en el idioma internacional?
Utiliza las fichas de Vocapp para que aprendizaje sea más rápido!
попробуйте бесплатно (20 карточки) или Получить полный доступ
Equipo - HardwareEquipo - Hardware  
41 карточка
Interfaz de usuario - User interfaceInterfaz de usuario - User interface  
70 карточки
Programar - ProgrammingProgramar - Programming  
54 карточки
Internet - InternetInternet - Internet  
15 карточки
Servicio TI - IT servicesServicio TI - IT services  
15 карточки
Seguridad TI - IT securitySeguridad TI - IT security  
26 карточки
Trabajos TI - IT jobsTrabajos TI - IT jobs  
11 карточки
Redes de computadoras - Computer networksRedes de computadoras - Computer networks  
11 карточки
Показать все уроки (9)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Адрес

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


карточки