Полезный словарь для маркетинга
EnglishEnglish
€19.99
За год

Полезный словарь для маркетинга
Будьте профессионалом в сфере маркетинга!

Мы поможем вам выучит и понять словарь маркетинга
Сейчас вы сможете одолеть любую рекламную кампанию!
Выходите на международный рынок и расширьте горизоны своей рекламы
Сотрудничайте с иностранными партнерами и маркетинговыми агенствами легко и эффективно!
попробуйте бесплатно (20 карточки) или Получить полный доступ
Basic conceptsBasic concepts  
26 карточки
Digital marketingDigital marketing  
34 карточки
Media and advertisingMedia and advertising  
38 карточки
SalesSales  
47 карточки
MarketMarket  
23 карточки
BrandsBrands  
18 карточки
Marketing tools and techniquesMarketing tools and techniques  
67 карточки
CustomerCustomer  
18 карточки
Показать все уроки (15)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Адрес

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


карточки