Spanish Vocabulary B2
Englishespañol
€19.99
За год

Spanish Vocabulary B2
Become a pro!

Start reacting like a Spanish native speaker
Get to know more than 2500 new words with this course!
These thematic lessons will help you express yourself on every topic
Let yourself be proud of your Spanish :)
попробуйте бесплатно (50 карточки) или Получить полный доступ
Work and career - Trabajo y carreraWork and career - Trabajo y carrera  
83 карточки
Weather, climate and natural disasters - Tiempo, clima y desastres naturalesWeather, climate and natural disasters - Tiempo, clima y desastres nat...  
50 карточки
Travelling and tourism - Viajes y turismoTravelling and tourism - Viajes y turismo  
77 карточки
Road transport - Transporte terrestreRoad transport - Transporte terrestre  
81 карточка
Sport - DeporteSport - Deporte  
83 карточки
Shopping and services - Compras y serviciosShopping and services - Compras y servicios  
81 карточка
Science and technique - Ciencia y técnicaScience and technique - Ciencia y técnica  
71 карточка
School and education - Escuela y educaciónSchool and education - Escuela y educación  
79 карточки
Показать все уроки (25)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Адрес

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696

Do you want to speak Spanish like a local?

¿Quieres hablar español? Learn Spanish B2 and speak one of the most popular languages in the world like a local. Over a 1000 Spanish words in our course of Spanish vocabulary flashcards will get you to B2 even if you are just a beginner. Become advanced easily with a compilation of vocabulary lists be topic and quickly get to Spanish level B2. Learn even more words with Spanish Vocabulary C1 and Spanish Vocabulary C2

Spanish B2 vocabulary

Say what you want to say with our Spanish B2 vocabulary course which includes over a 1000 Spanish words . Learn new Spanish nouns, verbs and adjectives to achieve Spanish B2 level quickly and become fluent and proficient in no time . Use our Spanish vocabulary flashcard to learn advanced vocabulary and improve your Spanish!

Spanish B2 vocabulary flashcards

Did you know that more than 400 million people speak Spanish language? Be on the same wave with them using our Spanish vocabulary flashcards and get from beginner’s level to Spanish B2 . Our course contains over a 1000 Spanish words for you to use in a conversation on and topic . Learn Spanish verbs, nouns and adjectives efficiently and memorize them forever to get your B2 level!

Learn Spanish B2 vocabulary with VocApp

Our course gives you access to over a 1000 Spanish words that will get you to Spanish B2. You can learn Spanish verbs, adjectives and nouns with picture associations and make sure you pronounce everything right with MP3 recordings. Spanish language has never been so easy.карточки