Αγγλικά σε 1 μέρα
ελληνικάEnglish
100%
БЕСПЛАТНО


Αγγλικά σε 1 μέρα
Μάθε αγγλικά σε χρόνο μηδέν!

Μάθε τις βασικές λέξεις του Αγγλικού λεξιλογίου
Άρχισε να μαθαίνεις την πιο δημοφιλή γλώσσα στον κόσμο!
Τα παραδείγματα θα σε βοηθήσουν να επιταχύνεις την εκμάθησή σου
Μάθε εύκολα με λίγη προσπάθεια
Зарегистрируйтесь бесплатно

Этот курс на 100% бесплатный. Мы хотим показать вам как быстро и легко вы сможете с нами учить.
10 λέξεις σε 60 δευτερόλεπτα - 10 words in 60 seconds10 λέξεις σε 60 δευτερόλεπτα - 10 words in 60 seconds  
10 карточки
Τα γνωρίζεις ήδη:) - You already know that:)Τα γνωρίζεις ήδη:) - You already know that:)  
10 карточки
Ερωτήσεις - QuestionsΕρωτήσεις - Questions  
10 карточки
Φράσεις ευγενείας - Courtesy PhrasesΦράσεις ευγενείας - Courtesy Phrases  
17 карточки
Άνθρωποι - PeopleΆνθρωποι - People  
28 карточки
Δραστηριότητες - ActivitiesΔραστηριότητες - Activities  
17 карточкикарточки