Espagnol: jour 2
Françaisespañol
€19.99
За год

Espagnol: jour 2
Continue ton aventure avec l'espagnol

Continue ton apprentissage de l’espagnol avec VocApp
Connais les bases de la grammaire espagnole
Comprends la différence entre “ser” et “estar”
Connais l’argot espagnol pour parler comme un natif !
попробуйте бесплатно (20 карточки) или Получить полный доступ
Activités - Acciones  
30 карточки
Chiffres - Números  
34 карточки
Choses - Cosas  
33 карточки
Qualités - Cualidades  
31 карточка
Et, ou, mais, alors - Y, o, pero, así que  
28 карточки
Temps - Tiempo  
31 карточка
Être, avoir, aller - Ser/estar, tener, ir  
60 карточки
Espace - Espacio  
32 карточки
Показать все уроки (12)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Адрес

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


карточки