Conversació amb un desconegut - Conversation with a stranger

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Us pregunte perquè vull cambiar el meu telèfon.
начать обучение
I ask you because I want to replace my phone.
Pel que fa a les sabates, és hora d’obtenir un parell nou.
начать обучение
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
El que esteu dient és un bon suggeriment.
начать обучение
What you are saying is a good suggestion.
Va ser un bon valor?
начать обучение
Was it good value?
Et puc preguntar una cosa?
начать обучение
Can I ask you something?
Saps a quina hora tanca aquest lloc?
начать обучение
Do you know what time this place closes?
Els heu aconseguit prop d´aquí?
начать обучение
Did you get them near here?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Frases quotidianes en anglès"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.