Al cinema - At the cinema

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Què opines de la pel·lícula?
начать обучение
What do you think about the film?
T'ha agradat la pel·lícula?
начать обучение
Did you like the film?
No em va agradar el personatge principal.
начать обучение
I didn't like the main character.
Voldries alguna cosa per beure?
начать обучение
Would you like something to drink?
Hi ha alguna cosa bona al cinema?
начать обучение
Is there anything good on at the cinema?
Vaig revisar les cartelleres del cinema i vaig veure una bona pel·lícula.
начать обучение
I checked the cinema billboards and I saw a good film.
És una pel·lícula de comèdia / romàntica / una pel·lícula de terror.
начать обучение
It's a comedy/romantic film/a horror film.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Frases quotidianes en anglès"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.