Barok najważniejsze informacje

4.3  3    50 карточки    Mimisia
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Ramy czasowe:
начать обучение
w Europie od połowy XVI wieku do początku XVIII wieku, w Polsce od lat 80. XVI wieku do lat 40 XVIII wieku
Skąd pochodzi nazwa barok?
начать обучение
od portugalskiego barocco – dziwny, tak nazywano perły o dziwnym kształcie
Owocem jakich wydarzeń historycznych jest barok?
начать обучение
wojen religijnych, które nastąpiły po wystąpieniu Lutra oraz skierowanej przeciwko protestantyzmowi kontrreformacji, a także rozwoju absolutyzmu we Francji
Czym jest kontrreformacja?
начать обучение
ruch społeczno-polityczny mający na celu walkę z reformacją i odbudowanie osłabionej przez pojawienie się protestantów pozycji Kościoła – zapoczątkowana na soborze trydenckim (1545-1563r.)
Najbardziej reprezentacyjne budowle baroku to:
начать обучение
Wersal, symbol potęgi Ludwika XIV; kościół Il Gesu w Rzymie
Człowiek epoki baroku jest:
начать обучение
zagubiony, rozdarty wewnętrznie, wątpi w doczesne wartości, szuka oparcia w Kościele
Wymień najważniejszych filozofów epoki baroku:
начать обучение
Kartezjusz; Blaise Pascal; Baruch Spinoza;
Jakimi zagadnieniami interesowali się filozofowie baroku?
начать обучение
miejsce człowieka we wszechświecie; stosunek człowieka do Boga; sens ludzkiego istnienia; postawy od dewocji do libertynizmu
Wymień najwybitniejszych uczonych epoki baroku:
начать обучение
Francis Bacon; Giordano Bruno; Galileusz; Isaac Newton; John Locke
Czym jest racjonalizm?
начать обучение
poglądem filozoficznym stworzony przez Kartezjusza – uznaje rozum za główne źródło poznania świata
Kto powiedział: „Człowiek jest tylko trzciną najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”?
начать обучение
Blaise Pascal
Kto powiedział: „Cogito ergo sum”?
начать обучение
Kartezjusz; Blaise Pascal; Baruch Spinoza;
Czym jest empiryzm?
начать обучение
kierunkiem w filozofii, przeciwstawiającym się racjonalizmowi, który zakłada że głównym źródłem poznania świata jest doświadczenie – jego prekursorem był Francis Bacon
Kto powiedział: „A jednak się kręci”?
начать обучение
Galileusz, zaraz potem jak odwołał swoje poglądy na temat heliocentrycznego układu wszechświata
Gdzie powstał barok jako kierunek w sztuce?
начать обучение
we Włoszech, w Rzymie
Cechy charakterystyczne baroku w architekturze:
начать обучение
wysoko rozwinięte zdobnictwo, dynamika, linia krzywa, falista
Cechy charakterystyczne malarstwa barokowego:
начать обучение
wykorzystanie gry światła i cienia w celu podkreślenia dynamiki; czyste, jaskrawe kolory, kontrast; skupienie się na wewnętrznych przeżyciach postaci; sięganie do alegorii i symboli
Cechy charakterystyczne rzeźby barokowej:
начать обучение
dynamika, patos, ruch, teatralne pozy i gesty, silne uczucia,
Przykładowe rzeźby barokowe:
начать обучение
Porwanie Sabinek – Giambologna; Apollo i Dafne, Ekstaza św. Teresy oraz Dawid – Lorenzo Bernini
Wybitni malarze baroku:
начать обучение
Caravaggio; El Greco; Rembrandt; Jan Vermeer van Delft; Peter Paul Rubens
Czym jest rokoko?
начать обучение
prądem, który powstał pod koniec baroku we Francji za panowania Ludwika XV; jego nazwa pochodzi od ozdobnej muszli; jest wysoce użytkowy, lekki, subtelny i dekoracyjny
Prądy literackie w baroku:
начать обучение
konceptyzm, gongoryzm, marinizm, manieryzm, wykwintność, klasycyzm francuski, sarmatyzm
Kim był Giambattista Marino?
начать обучение
twórcą marinizmu, nurtu w poezji baroku, charakteryzującego się bardzo kunsztownym stylem
Cechy baroku w literaturze:
начать обучение
przesadna dbałość o formę, głębia przeżyć i uczuć wewnętrznych, nastrój niepewności i niepokoju, mieszanie wątków religijnych z mitologicznymi
Tematyka literatury baroku:
начать обучение
metafizyczna, religijna, erotyczna, światowych rozkoszy, patriotyczno-historyczna, mitologiczna, obyczajowa i dydaktyczna, okolicznościowo-towarzyska
Gatunki literackie okresu baroku:
начать обучение
sonet, erotyki, madrygał, tragedia, komedia klasycystyczna, powieść, bajka, pamiętnik, poemat, fraszka, satyra, listy, sylwa
Znani twórcy sonetów barokowych:
начать обучение
Mikołaj Sęp Szarzyński, William Shakespeare, Jan Andrzej Morsztyn
Czym jest madrygał?
начать обучение
krótki, żartobliwy wiersz miłosny
Przykład tragedii barokowej:
начать обучение
„Cyd” - P. Corneille
Przykład komedii barokowej:
начать обучение
„Skąpiec”, „Świętoszek” - Molier
Twórca bajek barokowych:
начать обучение
J. de La Fontaine
Twórca powieści barokowych:
начать обучение
M. de Cervantes
Twórca pamiętników barokowych:
начать обучение
Jan Chryzostom Pasek
Czym są sylwa
начать обучение
księgi domowe albo rodzinne, w których notowano ważne wydarzenia z życia prywatnego i publicznego (od łac. silva rerum – las rzeczy)
Środki artystyczne w poezji barokowej:
начать обучение
anafora, antonimia, antyteza, apostrofa, hiperbola, gradacja, koncept, kontrast, oksymoron, paralelizm, paradoks, peryfraza, przerzutnia, pytanie retoryczne
Anafora
начать обучение
rozpoczynanie tym samym wyrazem lub grupą wyrazów kolejnych wersów, zwrotek lub zdań (powtarzanie)
Antynomia
начать обучение
sprzeczność między dwoma prawdziwymi i uzasadnionymi twierdzeniami np.: miłość-śmierć
Antyteza
начать обучение
zestawienie sprzecznych sądów w celu zaskoczenia odbiorcy
Apostrofa
начать обучение
bezpośredni, uroczysty zwrot do przedmiotu, pojęcia lub osoby
Hiperbola
начать обучение
wyolbrzymienie
Gradacja
начать обучение
stopniowanie, uszeregowanie obrazów lub epitetów według ich intensywności
Inwersja
начать обучение
odwrócenie porządku słów lub zdań
Koncept
начать обучение
niezwykły, zaskakujący, trafny pomysł, na którym oparty jest utwór
Kontrast
начать обучение
zestawienie uwydatniające różnice
Oksymoron
начать обучение
zestawienie wyrazów o wykluczających się wzajemnie znaczeniach
Paralelizm
начать обучение
równoległe odbywanie się czegoś, podobieństwo między częściami utworu
Paradoks
начать обучение
sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem myśl, zaskakująca i błyskotliwa
Peryfraza
начать обучение
omówienie, zastąpienie jednego określenia innym
Przerzutnia
начать обучение
przeniesienie końcowej części wersu do następnego
Pytanie retoryczne
начать обучение
pytanie bez odpowiedzi (nie wymagające odpowiedzi)

Czas na Barok!

W przedmiotach humanistycznych najważniejsze jest całościowe patrzenie na dane zagadnienie, dlatego przedstawiamy przekrój podstawowych informacji na temat baroku w sztuce, kulturze i historii. Zestaw porusza tematy, takie jak: barok – architektura, barok – cechy czy barok – ramy czasowe i zawiera najważniejsze daty, definicje oraz charakterystyczne cechy sztuki. Po nauce z fiszkami bogate nie będą tylko zdobienia bazyliki Watykańskiej, ale też Twoja wiedza o baroku.

Barok – powtórzenie

Przygotowując się do matury z języka polskiego, nawet na poziomie podstawowym, sama znajomość lektur czy tekstów literackich nie wystarczy. Konieczna jest także wiedza o epokach literackich. Podstawowe informacje o baroku z pewnością okażą się przydatne na tym ważnym egzaminie. W zestawie znajdziemy nie tylko najważniejsze informacje o baroku, takie jak ramy czasowe czy podstawowe pojęcia charakterystyczne dla epoki, ale też cechy baroku w architekturze i sztuce. Poznasz także najważniejszych filozofów baroku i ich najbardziej znane myśli.

Lekcje Fiszkoteki

Nasza lekcja to nie tylko barok w Polsce, ale przede wszystkim ogólne spojrzenie na tę epokę literacką. Zatem jeśli podoba Ci się ten sposób nauki, koniecznie zajrzyj do naszych pozostałych lekcji, może coś okaże się równie przydatne? Znajdziesz m.in.: Średniowiecze – podstawowe informacje o epoce, Odrodzenie – podstawowe informacje o epoce, Oświecenie – podstawowe informacje o epoce i wiele innych. Nie zapominaj, że na naszej stronie sam możesz tworzyć swoje Fiszki i własne lekcje. Jeśli masz ochotę pomóc innym, koniecznie z tego skorzystaj!

Комментарии:

... написал: 2010-11-16 19:17:20
może być...

monia написал: 2010-12-21 22:00:36
praca super ;););)jak najbardziej przydatna ;P;P;P

agnieszka написал: 2011-02-05 16:30:40
pytanie retoryczne to takie na ktore odpowiedz jest oczywista :/ i jak najbardziej istnieje

martynka7410 написал: 2012-05-28 08:51:47
Agnieszka, oczywiście, że nie.
Kiedy zadajesz sobie pytanie np.po nie udanym dniu: Co mnie dzisiaj jeszcze spotka?
Znasz odpowiedź? - nie.
A to było pytanie retoryczne.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.