Anne słownictwo na 21.03

 0    81 карточка    fiszkifrancuski
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
rougir, rouge
начать обучение
czerwienić (się), czerwony
blanchir, blanc
начать обучение
wybielać, biały
jaunir, jaune
начать обучение
żółknąć, żółty
noircir, noir
начать обучение
czernieć, czarny
verdir, vert
начать обучение
zielenieć, zielony
bleuir, bleu
начать обучение
zmienić kolor na niebieski, niebieski
rosir, rose
начать обучение
różowić się, różowy
brunir, brun
начать обучение
brązowić, brązowy
pâlir, pâle
начать обучение
blednąć, blady
embellir, beau
начать обучение
upiększać, piękny
enjoliver, joli
начать обучение
uładniać, ładny
enlaidir, laid
начать обучение
brzydnąć, brzydki
adoucir, doux
начать обучение
złagadzać, łagodny
durcir, dur
начать обучение
utwardzać, twarde
ramollir, mou
amollir
начать обучение
zmiękczać, miękki
grossir, gros
начать обучение
grubnąć, gruby
amincir, mince
mincir
начать обучение
sprawiać cienkim, cienki
szczupnąć
amaigrir, maigre
maigrir
начать обучение
chudnąć, chudy
engraisser, gras
начать обучение
tuczyć, tłuste
épaissir, épais
начать обучение
gęstnieć, gęsty
alléger, léger
начать обучение
odciążać, lekki
alourdir, lourd
начать обучение
obciążać, ciężki
agrandir, grand
grandir
начать обучение
zwiększać, duży
rapetisser, petit
начать обучение
zmniejszać, mały
allonger, long
rallonger
начать обучение
wydłużać, długi
raccourcir, court
начать обучение
skrócić, krótki
élargir, large
начать обучение
rozszerzać, szeroki
rétrécir, étroit
начать обучение
zwężać, wąski
aplatir, plat
raplatir
начать обучение
spłaszczać, płaski
salir, sale
начать обучение
brudzić, brudny
liquéfier, liquide
liquéfié
начать обучение
skraplać, ciekły
solidifier, solide
solidifiée
начать обучение
umacniać, solidny
renforcer, fort
начать обучение
wzmacniać, mocny
affaiblir, faible
начать обучение
osłabiać, słaby
améliorer, meilleur
начать обучение
ulepszać, najlepszy
empirer, pire
начать обучение
pogarszać, gorszy
encourager, courageux
начать обучение
zachęcać, odważny
apeurer, peureux
начать обучение
przestraszyć, strachliwy
renouveler, nouveau
начать обучение
odnowić, nowy
vieillir, vieux
начать обучение
postarzać, stary
rajeunir, jeune
начать обучение
odmładzać, młody
infantiliser, infantile
начать обучение
dziecinnieć, zdziecinniały
éterniser, éternel
начать обучение
uwieczniać wieczny
immortaliser, immortel
начать обучение
unieśmiertelniać, nieśmiertelny
sécher, sec
assécher
начать обучение
suszyć, suchy
humidifier, humide
начать обучение
wilgotnąć, wilgotny
revigorer, vigoureux
начать обучение
ożywiać, pełen wigoru
humaniser, humanitaire, humain
начать обучение
uczłowieczać, humanitarny, ludzki
assainir, sain
начать обучение
uzdrawiać, zdrowy
czyścić*
purifier, pur
начать обучение
czyścić, czysty
fertiliser, fertile
начать обучение
użyźniać, zapładniać, płodny, żyzny
enrichir, riche
начать обучение
wzbogacać, bogaty
appauvrir, pauvre
начать обучение
zubożyć, biedny
abaisser, bas
начать обучение
obniżać, niski
hausser, haut
rehausser
начать обучение
zawyżać, wysoki
approfondir, profond
начать обучение
pogłębiać, głęboki
rentabiliser, rentable
начать обучение
sprawiać opłacalnym, opłacalny
dynamiser, dynamique
начать обучение
dynamizować, dynamiczny
accélérer, rapide
начать обучение
przyspieszać, szybki
ralentir, lent
начать обучение
spowolnić, powolny
intérioriser, intérieur
начать обучение
uwewnętrzniać, wewnętrzny
extérioriser, extérieur
начать обучение
uzewnętrznić, zewnętrzny
affermir, ferme
raffermir
начать обучение
umacniać, utrwalać, twardy
attendrir, tendre
начать обучение
rozczulać, rozkruszać, czuły, kruchy
ajuster, juste
начать обучение
dostosować, prawidłowy
fausser, faux
начать обучение
sfałszować, fałszywy
attrister, triste
начать обучение
posmutnieć, smutny
égayer, gai
начать обучение
rozweselić, wesoły
éclaircir, clair
начать обучение
rozjaśnić, jasny
assombrir, sombre
начать обучение
pociemnić, ciemny
chauffer, chaud
начать обучение
ogrzać, ciepły
refroidir, froid
начать обучение
ochłodzić, zimny
vider, vide
начать обучение
opróżnić, pusty
remplir, plein
начать обучение
napełnić, pełny
rafraîchir, frais
начать обучение
ochłodzić, świeży
mûrir, mûr
начать обучение
dojrzeć, dojrzały
owoc
généraliser, général
начать обучение
uogólniać, ogólny
normaliser, normal
начать обучение
unormalnić, normalny
globaliser, global
начать обучение
globalizować, globalny, całościowy, ogólny
affadir, fade
начать обучение
osłabiać, mdły, blady
affiner, fin
начать обучение
dopracowywać, cienki, delikatny, dokończony

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.