And, or, but, so... - I, o, però, així que...

 0    23 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
more
Next year I want to see more places.
начать обучение
més
L´any que ve vull veure més llocs.
maybe
Maybe I was wrong.
начать обучение
potser
Potser em vaig equivocar.
few
There are few people here.
начать обучение
poc
it can be "poc", "poca", "pocs" and "poques" depending the number and gender
Aquí hi ha poques persones.
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
начать обучение
perquè
No vull viatjar amb vaixell perquè em marejo.
only
I have only 5 minutes.
начать обучение
soles
Soles tinc 5 minuts.
so
I was hungry so I went out to eat something.
начать обучение
així que
Estaba famolenc, així que vaig sortir a menjar alguna cosa.
than
I'm more intelligent than you.
начать обучение
que
Sóc més intel·ligent que tu.
+16 карточки
Урок является частью курса
"Catalan: day 2"
(всего 315 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.