500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 425 - 450

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
przewyższać
Wyniki przewyższyły moje oczekiwania.
начать обучение
superar
Los resultados superaron mis expectativas.
konsultować
Powinieneś był się ze mną skonsultować.
начать обучение
consultar
Deberías haberme consultado.
udowadniać
Udowodnij, że jesteś niewinny.
начать обучение
demostrar
Demuestra que eres inocente.
wąchać
Czujesz moje nowe perfumy?
начать обучение
oler
¿Puedes oler mi nuevo perfume?
upewniać się
Musimy się upewnić, że wszyscy ludzie mają równe szanse.
начать обучение
asegurarse
Hay que asegurarse de que todas las personas tienen las mismas posibilidades.
współczuć
Nie potrzebuję, żebyś mi współczuł.
начать обучение
compadecer
No necesito que me compadezcas.
zamarzać
Woda zamarza w temperaturze 0 stopni Celsjusza.
начать обучение
congelar
El agua se congela a 0 grados centígrados.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.