500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 325 - 350

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
potwierdzać
Chciałbym potwierdzić moją rezerwację na dziś wieczór.
начать обучение
confirmar
Me gustaria confirmar mi reserva para esta noche.
padać
o śniegu
Czy zawsze w kwietniu pada śnieg?
начать обучение
nevar
¿Siempre nieva en abril?
sprawiać przyjemność
Jego komplementy sprawiły mi prawdziwą przyjemność.
начать обучение
complacer
Sus elogios realmente me complacieron.
dodawać
Czy chciałbyś coś dodać?
начать обучение
añadir
¿Le gustaría añadir algo?
sięgać
Jestem zbyt niska by dosięgnąć najwyższej półki.
начать обучение
alcanzar
Soy demasiado baja para alcanzar la repisa superior.
parzyć
Oparzyłem się w palec podczas smażenia jajek.
начать обучение
quemarse
Me quemé el dedo mientras freía los huevos.
poddawać się
w znaczeniu: poddawać się czemuś
Wiele kobiet poddaje się operacjom plastycznym.
начать обучение
someterse
Muchas mujeres se someten a cirugías plásticas.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.