500 mest använda verb på engelska 51 - 75

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
att markera; markerar
Markera rätt svar.
начать обучение
to mark
Mark the tight answer.
att ladda; laddar
Jag måste ladda min mobil.
начать обучение
to charge
I need to charge my phone.
att underteckna; undertecknar
Alla måste underteckna listan.
начать обучение
to sign
Everybody needs to sign the list.
att röka; röker
De som röker, har högre risken för lungcancer.
начать обучение
to smoke
Those who smoke are at a higher risk of developing lung cancer.
att försvara; försvarar
Man måste försvara mänskliga rättigheter.
начать обучение
to defend
We should defend human rights.
att babbla; babblar
Min fru babblar och babblar och ingen lyssnar henne.
начать обучение
to chat
My wife is chatting and nobody is litening to her.
att kräva; kräver
Det arbetet kräver mycket tålamod.
начать обучение
to require
This job requires a lot of patience.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 mest använda verb på engelska"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.