500 mest använda verb på engelska 251 - 275

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
att erkänna; erkänner
Jag måste erkänna att du har imponerat mig mycket.
начать обучение
to admit
I must admit you really impressed me.
att övertänka; övertänker
Du skulle övertänka varje liten detalj.
начать обучение
to reflect
You should reflect on each small detail.
att reducera; reducerar
Firman har reducerat sin reklambudget.
начать обучение
to reduce
The company reduced its publicity budget.
att uppta; upptar
Konferensrummet är upptagen.
начать обучение
to occupy
The conference room is occupied.
att bryta; bryter
Jag har brutit leg.
начать обучение
to break
I broke my leg.
att vara vana vid; är vana vid
Jag är inte vana vid det nya gränssnittet.
начать обучение
to get used to
I can't get used to the new interface.
sträva; strävar
Varje person strävar efter lycka.
начать обучение
to pursue
Every human being pursues happiness.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 mest använda verb på engelska"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.