01. Uczucia – podstawowe słownictwo angielskie; Feelings – Basic English Vocabulary

4.8  4    41 карточка    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
obojętny
Nie bądź obojętny i pomóż tym biednym zwierzakom.
начать обучение
indifferent
Don't be indifferent and help these poor animals.
załamany
Coraz więcej młodych ludzi wpada w depresję.
начать обучение
depressed
There are more and more young people becoming depressed.
sentymentalny
Podróż powrotna do domu była sentymentalna.
начать обучение
sentimental
The journey back home was sentimental.
podziwiać
Podziwiam jej styl.
начать обучение
to admire
I admire her style.
śmiać się
Śmieję się za każdym razem gdy oglądam tę komedię.
начать обучение
to laugh
I laugh every time I watch this comedy.
kochać
Czy kochasz mnie tak jak ja ciebie?
начать обучение
to love
Do you love me as much as I love you?
nie lubić
Nie podoba mi się sposób w jaki mój szef zwraca się do mnie.
начать обучение
to dislike
I dislike the way my boss talks to me.
+34 карточки
Урок является частью курса
"Podstawowe słownictwo angielskie"
(всего 1 721 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

08. Części ciała – podstawowe słownictwo angielskie; Parts of the body – Basic English VocabularyZwierzęta – podstawowe słownictwo angielskie; Animals – Basic English Vocabulary13. Kultura – podstawowe słownictwo angielskie; Culture – Basic English Vocabulary03. Rodzina – podstawowe słownictwo angielskie; Family – Basic English Vocabulary08. Zdrowie – podstawowe słownictwo angielskie; Health – Basic English Vocabulary07. Jedzenie i picie – podstawowe słownictwo angielskie; Food and Drink – Basic English VocabularyKolory i kształty – podstawowe słownictwo angielskie; Colours and Shapes – Basic English Vocabulary01. Ubrania – Clothes04. Edukacja – podstawowe słownictwo angielskie; Education – Basic English Vocabulary10. Sport – podstawowe słownictwo angielskie; Sport – Basic English Vocabulary06. Środki transportu – podstawowe słownictwo angielskie; Means of Transport – Basic English Vocabulary11. Zawody – podstawowe słownictwo angielskie; Professions – Basic English VocabularyNarodowości – podstawowe słownictwo angielskie; Nationalities – Basic English VocabularyPopularne czasowniki – podstawowe słownictwo angielskie; Common Verbs – Basic English Vocabulary02. Dom i meble – podstawowe słownictwo angielskie; Home and Furniture – Basic English Vocabulary07. Gotowanie – podstawowe słownictwo angielskie; Cooking – Basic English VocabularyPrzymiotniki – podstawowe słownictwo angielskie; Common Adjectives – Basic English Vocabulary;12. Zakupy – podstawowe słownictwo angielskie; Shopping – Basic English Vocabulary;Czas – podstawowe słownictwo angielskie; Time – Basic English VocabularyZwroty grzecznościowe – podstawowe słownictwo angielskie; Polite Phrases – Basic English Vocabulary06. Państwa i kontynenty – podstawowe słownictwo angielskie; Countries and Continents – Basic English Vocabulary05. Pogoda – podstawowe słownictwo angielskie; Weather – Basic English Vocabulary14. Państwo i społeczeństwo – podstawowe słownictwo angielskie; State and Society – Basic English Vocabulary07. Owoce – podstawowe słownictwo angielskie; Fruits – Basic English Vocabulary04. Przybory szkolne – podstawowe słownictwo angielskie |School Equipment – Basic English VocabularyNazwy świąt – podstawowe słownictwo angielskie; Holidays – Basic English Vocabulary07. Warzywa – podstawowe słownictwo angielskie; Vegetables – Basic English Vocabulary03. Zabawki i zabawy – podstawowe słownictwo angielskie; Toys and Plays – Basic English Vocabulary01. Wygląd – podstawowe słownictwo angielskie; Appearance – Basic English Vocabulary01. Cechy charakteru – Traits of Character05. Rośliny – podstawowe słownictwo angielskie; Plants – Basic English Vocabulary05. Geografia – podstawowe słownictwo angielskie |Geography – Basic English Vocabulary06. Wakacje – podstawowe słownictwo angielskie; HolidaysHotel – podstawowe słownictwo angielskie; Hotel – Basic English VocabularyLotnisko – podstawowe słownictwo angielskie; Airport – Basic English Vocabulary11. Praca – podstawowe słownictwo angielskie; Work – Basic English VocabularyOchrona środowiska – podstawowe słownictwo angielskie; Ecology – Basic English Vocabulary03. Codzienne czynności – podstawowe słownictwo angielskie; Daily Routines – Basic English Vocabulary05. Miasto – podstawowe słownictwo angielskie; City – Basic English VocabularyLiczebniki porządkowe - podstawowe słownictwo angielskie; Ordinal Numbers – Basic VocabularyZaimki pytające - podstawowe słownictwo angielskie; Interrogative Pronouns - Basic English Vocabulary09. Komputery i Internet – podstawowe słownictwo angielskie; Computers and Internet – Basic English Vocabulary

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.