Жұмыс орнында - At work

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Сізді күттіріп қойғаным үшін кешірім сұраймын.
начать обучение
Sorry to keep you waiting.
Жиналыс сағат нешеде басталады?
начать обучение
What time does the meeting start?
Бүгінге өз жұмысымды аяқтадым.
начать обучение
I've finished my work for today.
Сәлден соң қайтып келемін.
начать обучение
I'll be back in a minute.
Жобаға көмек қажет пе?
начать обучение
Would you like a hand with that project?
сондай-ақ: Do you need help with that project?
Осы зат жайлы ойыңды бөлісе аласың ба?
начать обучение
Could you please give me your opinion on this?
Маған басшының кеңесі қажет.
начать обучение
I need advice from the boss.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.