Zdrowie - La salud

 0    60 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
cukrzyk
Jest cukrzykiem od urodzenia.
начать обучение
el diabético
Él es diabético desde el nacimiento.
złamanie
начать обучение
la fractura
złamać rękę
Upadając z drabiny, Sofía złamała rękę.
начать обучение
romperse el brazo
Sofía se rompió el brazo cuando cayó de la escalera.
recepta
начать обучение
la receta
wypisać receptę, przepisać lek komuś
Mój lekarz przepisał mi lek, aby wyleczyć mnie z migreny.
начать обучение
recetarle un medicamento a alguien
Mi médico me recetó un medicamento para curarme las migrañas.
mieć katar
Nie pójdę dziś do pracy. Mam katar i cały czas kaszlę.
начать обучение
tener catarro
No voy a ir a trabajo hoy. Tengo catarro y toso todo el tiempo.
szczepić
Istnieje obowiązek szczepienia się przeciwko pewnym chorobom przed wyjazdem do tropikalnych krajów.
начать обучение
vacunar
Las personas que viajan a los países tropicales están obligadas a vacunarse contra algunas enfermedades.
+53 карточки
Урок является частью курса
"Hiszpański B2"
(всего 1 506 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.