ZDANIA, przydatne zwroty

 0    109 карточки    serpe
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Skąd pochodzi Pan?
начать обучение
Woher kommen Sie
Chcielibyśmy zapłacić prszę
начать обучение
Wir möchten bitte zahlen
Razem, czy (lub) oddzielni? (zapłata)
начать обучение
Zusammen oder getrennt?
2 kawy i woda, to jest razem 10 Euro
начать обучение
2 Kaffee und ein Wasser, das macht 10 E
O czym rozmawiają ludzie?
начать обучение
Worüber sprechen die Leute?
Przeliterujcie Państwo swoje imiona
начать обучение
Buchstabieren Sie Ihren Namen
To do mnie nie należy
начать обучение
Das gehört mir nicht
To jest moja ojczyzna
начать обучение
Das ist meine Heimat (die)
Przepraszam jak prosze?
начать обучение
Entschuldigung, wie bitte?
Nie rozumię tego, czy może Pan to powtórzyć proszę?
начать обучение
Das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte wiederholen?
Jak to jest po niemiecku?
начать обучение
Was ist das auf Deutsch?
Jak to nazywa się po niemiecku?
начать обучение
Wie heißt das auf Deutsch?
To są Państwa rzeczy
начать обучение
Das sind Ihre Sachen
on nie ma pracy w tym momencie, w tej chwili
начать обучение
Er hat im Moment keine Arbeit
Uzupełnijcie Państwo tabelę
начать обучение
Ergänzen Sie die Tabelle
Czy może Pan to napisać proszę
начать обучение
Können Sie das bitte anschreiben
Nie powinno się to brać za często
начать обучение
Man soll das nicht zu oft nehmen
w jakim to jest kraju?
начать обучение
in welchem Land ist das?
Czy byłeś już w Warszawie?
начать обучение
Warst du schon in Warschsu?
W jakim języku mówi Pan
начать обучение
Welche Sprache sprechen Sie
W jakich językach mówi sie w...
начать обучение
Welche Sprachen spricht man in...
czy był Pan w Polsce?
начать обучение
Waren Sie schon in Polen?
czy to jest Twoj zeszty? Nie to jest zeszyt Petra, to jest jego zeszyt
начать обучение
Ist das dein Heft? Nein, das ist das Heft von Peter, das ist sein Heft
Uważam, ten balkon jest za mały
начать обучение
Ich finde den Balkon zu klein
korytarz jest szeroki i dlugi
начать обучение
Der Flur ist breit und lang
Mieszkanie ma 60 m2 wielkości
начать обучение
Die Wohnung ist 60qm groß
To jest pokój Rolfa
начать обучение
Das ist das Zimmer von Rolf
Mieszkamy na wsi
начать обучение
Wir wohnen auf dem Land
Mieszkamy w mieście
начать обучение
Wir wohnen in der Stadt
Korytarz uważam za mały
начать обучение
Den Flur finde ich zu klein
co znaczy to słowo?
начать обучение
was bedeutet das Wort?
Jak nazywa się balkon po niemiecku
начать обучение
Wie heißt Balkon auf Deutsch?
co o tym sądzisz?
начать обучение
was meinst du dazu?
co pan(i) ma na myśli?
начать обучение
wie meinen Sie das?
jak się to panu/pani podoba?
начать обучение
wie finden Sie das?
Jak ci sie podoba kuchnia
начать обучение
Wie findest du die Küche?
Która jest godzina?
начать обучение
Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es?
O której wstajesz w niedzielę?
начать обучение
Wann stehst du am Sonntag auf?
Od której do której pracujesz?
начать обучение
Von wann bis wann arbeitest du?
w sobotę
начать обучение
am Samstag
o dziewiątej
начать обучение
um neun
rano wstaję o dziewiątej
начать обучение
morgen stehe ich um neun auf
pracuję od 9 do 5
начать обучение
ich arbeite von 9 bis 5
w sobotę muszę pracować
начать обучение
am Samstag muss ich arbeien
Spotykamy się o 7?
начать обучение
Treffen wir uns um sieben?
O której spotykamy się
начать обучение
Um wie viel Uhr treffen wir uns?
Tak chętnie, kiedy?
начать обучение
Ja gern, wann denn?
ten termin mi nie pasuje
начать обучение
dieser Termin passt mir nicht
Dawno się nie widzieliśmy.
начать обучение
Wir haben uns lange nicht gesehen.
na zdjęciu
начать обучение
auf dem foto
Wytłumaczę Państwu, dlaczego...
начать обучение
Ich erkläre ihnen, warum...
Kim jesteś z zawodu?
начать обучение
Was bist du von Beruf
to mam na myśli. O to mi chodziło
начать обучение
Das meine ich
Co pan/pani sobie życzy?
начать обучение
Was wünschen Sie?
to się nie zgadza
начать обучение
das stimmt nicht
Mamy zawsze dużo pracy
начать обучение
Wir haben immer viel zu tun
Kiedy do mnie zadzwonisz?
начать обучение
Wann rufst du mich an?
Zadzwonię do Ciebie jutro
начать обучение
Ich rufe dich morgen an
Jest w pół do pierwszej
начать обучение
Es ist halb eins
Jest za kwadrans druga
начать обучение
Es ist Viertel vor zwei
Jest za pięć 10
начать обучение
Es ist fünf vor zehn /kurz vor zehn
Jest 10 po 10
начать обучение
Es ist zehn nach zehn /kurzt nach zehn
Jest pierwsza
начать обучение
Es ist eins
Jest 21.55
начать обучение
Es ist 21 Uhr 55
W Polsce je się o 13 godzinie obiad
начать обучение
In Polen isst man um eins Uhr zu Mittag
Pasuje Państwu ten termin?
начать обучение
Passen Ihnen dieser Termin?
Na dyskoteke? Kiedy?
начать обучение
In die Disko? Wann denn?
bardzo dziekuję za telefon
начать обучение
Vielen Dank für den Anruf
O której zaczyna się film?
начать обучение
Um wie viel Uhr fängt der Film an?
Umawiamy sie na wieczór
начать обучение
Wir verabreden uns für den Abend
Czuje sie dzisiaj dobrze
начать обучение
Ich fühle mich heute wohl. / Mir geht es heute gut.
Nie chce już więcej piwa
начать обучение
Ich will kein Bier mehr.
do końca miesiąca
начать обучение
bis Ende des Monats
Nie ma za co!
начать обучение
Nichts zu danken!
Wysyłam email
начать обучение
Ich schicke eine Email
Czy może mi Pan powiedzieć, gdzie znajdę papier?
начать обучение
Können Sie mir sagen, wo ich Papier finde?
Jaki jest kurs wymiany?
начать обучение
Wie ist der Wechselkurs?
Czy może się Pan wylegitymować?
начать обучение
Können Sie sich ausweisen?
Proszę wprowadzić PIN
начать обучение
Bitte geben Sie Ihre Geheimzahl ein
Czy ma Pan poza tym jeszcze życzenia?
начать обучение
Haben Sie sonst noch einen Wunsch?
Nie orientuję się tutaj / nie jestem stąd
начать обучение
Ich kenne mich hier nicht aus
Jak dostanę się do centrum?
начать обучение
Wie komme ich ins Zentrum?
Jak dotrę do Kolonii?
начать обучение
Wie komme ich nach Köln?
Jak dostanę się do dworca?
начать обучение
Wie komme ich zum Bahnhof?
Muzeum jest po lewej stronie
начать обучение
Das Museum ist auf der linken Seite
Skręci Pan w lewo
начать обучение
Biegen Sie links ab!
Jakiego rodzaju chciałby Pan pokój?
начать обучение
Was für ein Zimmer möchten Sie gern?
Ile kosztuje pokój za noc
начать обучение
Was kostet das Zimmer pro Nacht?
Jaki rodzaj kuchni szuka Pan
начать обучение
Was für eine Küche suchen Sie?
Dobrze się tam mieszka.
начать обучение
Es wohnt sich dort gut
dziękuję, wzajemnie!
начать обучение
danke, gleichfalls!
Potrzeba dużo czasu
начать обучение
Man braucht viel Zeit
Samochodem jedzie się 2 godziny do Berlina.
начать обучение
Mit dem Auto fährt man 2 Stunden nach Berlin.
Mieszkam na parterze
начать обучение
Ich wohne im Erdgeschoss
stary, starszy, najstarszy
начать обучение
alt, älter, älteste / am ältesten
Elli przeprowadza się do Berlina.
начать обучение
Elli zieht nach Berlin um.
wasz dom
начать обучение
euer Haus
wasze dzieci
начать обучение
eure Kinder
Proszę się podpisać!
начать обучение
Unterschreiben Sie bitte!
Jak się pani podoba ta kuchnia?
начать обучение
Wie gefällt Ihnen die Küchenmöbel?
Nie ma za co
начать обучение
Keine Ursache!
jestem pewny
начать обучение
ich bin (mir) sicher
Jestem samodzielny (własna działalność)
начать обучение
Ich bin SELBSTÄNDIG
jak długo trwa wykonanie...
начать обучение
WIE LANGE DAUERT AUSFERTIGUNG DER KUCHEN
jak długo trzeba czekać
начать обучение
WIE LANGE MUSS MAN WARTEN
Co mogę Państwu zaoferować?
начать обучение
Was kann ich Ihnen anbieten?
Ten materiał skończył się
начать обучение
Dieser Stoff ist alle
Radio jest wyłączone / włączone
начать обучение
Das radio ist aus / ein
proszę niech Państwo usiądą
начать обучение
Setzen Sie sich, bitte

См. похожие карточки:

SERPE MEBLE moja praca

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.