zdania po angielsku

 0    60 карточки    kaminskimvw
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
zdecydowałem się na ekscytującą podróż
начать обучение
I decided to go on an exciting journey
wziąłem swój bagaż i wyszedłem
начать обучение
I took my luggage and left
pomogłem starcowi z jego bagażem
начать обучение
I helped the old man with his luggage
usiadłem na ławce
начать обучение
I sat on a bench
nakarmiłem gołębie kanapką
начать обучение
I fed the pigeons with a sandwich
widziałem cię na ulicy
начать обучение
I saw you on the street
żongler przemówił do policjanta
начать обучение
the juggler spoke to the policeman
nie mogę się doczekać tej podróży
начать обучение
i can't wait for this trip
dzieci przyjeżdżają do domu babci
начать обучение
children arrive to grandma's house
pojechaliśmy na wycieczkę szkolną
начать обучение
we went on a school trip
wczoraj byłem na fajnej wycieczce
начать обучение
I was on a nice trip yesterday
dzisiaj czekałem na przystanku autobuswym
начать обучение
today I was waiting at the bus stop
niósł torbę i broń
начать обучение
he was carrying a bag and a gun
ona jest bardzo surowa
начать обучение
she is very strict
policjanci zaczęli go ścigać
начать обучение
the policemen started to chasehim
pewnego dnia chcieliśmy wybrać się na wycieczkę
начать обучение
one day we wanted to go on an excursion
czy wybrałeś się na jakąś wycieczkę
начать обучение
did you go on any exccursion
Europejczycy osiedlali się głównie na wschodzie
начать обучение
Europeans sattled mostly in the east
moja podróż była ekscytująca
начать обучение
my journey was exciting
kto był na ulicy
начать обучение
who was on the street
wywróciłem się na ulicy
начать обучение
I fell on the street
o której godzinie to się stalo
начать обучение
what time did it happen
dzisiaj jest drugi października
начать обучение
today is October 2nd
na pustyni jest bardzo gorąco
начать обучение
it's very hot in the desert
mojemu tacie zabrakło paliwa
начать обучение
my dad ran out of fuel
tak ja byłem
начать обучение
yes i was
ja byłam w Chorwacji
начать обучение
I was in Croatia
dostałam się tam autem
начать обучение
I got there by car
podróż trwała jeden dzień
начать обучение
the journey took one day
podobało mi się ponieważ było tam bardzo gorąco i było ładne morze
начать обучение
I liked it because it was very hot there and the sea was nice
podłączyłam ładowarkę do telefonu
начать обучение
connected the charger to the phone
łatałam samolotem
начать обучение
I was flying by plane
zostałam sama w domu
начать обучение
I was home alone
wczoraj widziałam gołębia
начать обучение
I saw a pigeon yesterday
wczoraj słuszyłam włosy
начать обучение
I was drying my hair yesterday
jechałem po ścieżce rowerowej
начать обучение
I was riding on the cycling path
stolicą polski jest warszawa
начать обучение
The capital city of Poland is Warsaw
na wakacjach mieliśmy piękny widok
начать обучение
we had a beautiful view on holiday
usłyszałem pisk
начать обучение
I heard a squeak
ławka była pomalowana
начать обучение
the bench was painted
mój tata latał samolotem
начать обучение
my dad used to fly
mam nadzieje że test poszedł mi dobrze
начать обучение
I hope the test went well for me
moja mama ma urlop
начать обучение
my mom is on leave
popłyneliśmy kajakiem
начать обучение
we went canoeing
wczoraj jeździłam konno
начать обучение
I was horseback yesterday
moja siostra została sama w domu
начать обучение
my sister stayed home alone
rozumiałam zadanie z matmy
начать обучение
I understood the math problem
szukałam pieska
начать обучение
I was search for a doggy
mieszkam w wiosce
начать обучение
I live in a village
malarz namalował obraz
начать обучение
painter painted a picture
mój brat latał chelikopterem
начать обучение
my brother flew a chelicopter
odprowadziłam koleżąnkę do domu
начать обучение
I see off friend home
moja mama została lekarzem
начать обучение
my mother became a doctor
mój dziadek jest głuchy
начать обучение
my grandfather is deaf
lew to ssak
начать обучение
the lion is a mammal
publiczność klaskała
начать обучение
the audience applauded
zespół zagrał utwór
начать обучение
the band played a song
magik wyczarował królika
начать обучение
the magician conjured a rabbit
stolicą Niemiec jest Berlin
начать обучение
the capital city of Germany is Berlin
moja nauczycielka jest surowa
начать обучение
my teacher is strict

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.