Zdania - perfect Część pierwsza skończona

 0    108 карточки    radiw
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Ugotowałem zupę.
начать обучение
Ich habe eine Suppe gekocht.
On zrobił naleśniki.
начать обучение
Er hat Pfannkuchen gemacht.
Kupiliśmy mieszkanie w Kolonii.
начать обучение
Wir gaben eine Wohnung in Köln gekauft.
Film był zabawny. Dużo śmialiśmy się.
начать обучение
Der Film war lustig. Wir haben viel gelacht.
Wziąłem prysznic, a potem zjadłem śniadanie.
начать обучение
Ich habe geduscht und dann habe ich gefrühstückt.
Co wczoraj robiłaś?
начать обучение
Was hast du gestern gemacht?
Uczyłam się.
начать обучение
Ich habe gelernt.
Jak długo uczyłaś się do testu?
начать обучение
Wie lange hast du für den Test gelernt?
Słyszeliście już wiadomości? Nie, jeszcze nie.
начать обучение
Habt ihr die Nachricht schon gehört? Nein, noch nicht.
Nudziłam się.
начать обучение
Ich habe mich gelangweilt.
Co robiliście w weekand?
начать обучение
Was habt ihr am Wohenende gemacht?
Pracowaliśmy.
начать обучение
Wir haben gearbeitet.
Długo czekałeś?
начать обучение
Hast du lange gewartet?
Jako dziecko grałem na pianninie.
начать обучение
Als Kind habe ich Klavier gespielt?
Czy Państwo grali na jakimś instrumencie?
начать обучение
Haben Sie ein Instrument gespielt?
Niestety nie, ale słuchaliśmy chętnie muzyki?
начать обучение
Leider nicht, aber wie haben gerne Music gehört.
Dziecko narysowało drzewo.
начать обучение
Das Kind hat einen Baum gezeichnet.
Ile kosztował samochód?
начать обучение
Was hat das auto gekostet?
Posprzątałam pokój.
начать обучение
Ich habe das Zimmer aufgeräumt?
Dlaczego zrobiliście takie duże zakupy?
начать обучение
Warum habt ihr so viel eingekauft?
Zrobiliśmy zakupy na imprezę.
начать обучение
Wir haben für die Party eingekauft.
Było za gorąco, więc otworzyłam okno.
начать обучение
Es war zu heiß, also habe ich das Fenster aufgemacht.
Ojciec odebrał dzieci ze szkoły.
начать обучение
Der Vater hat Die Kinder von der Schule abgeholt.
Wzięłam prysznic, pościeliłam łóżko i zrobiłam kawę.
начать обучение
Ich habe geduscht, das Bett gemacht und Kaffee gekocht.
Moja nauczycielka powiedziała, że muszę się więcej uczyć.
начать обучение
Meine Lehrerin hat gesagt, ich soll mehr lernen.
Zamówiliśmy pizzę.
начать обучение
Wir haben eine Pizza bestellt.
Sprzedaliśmy nasz samochód.
начать обучение
Wir haben unser Auto verkauft.
Dwa lata temu uczęszczałam na kurs niemieckiego.
начать обучение
Vor zwei Jahrenhabe ich einen Deutschkurs besucht.
W zeszły weekend odwiedziłem Hansa.
начать обучение
Letztes Wohe habe ich Hans besucht.
Uciekł mi autobus i musiałem iść pieszo.
начать обучение
Ich den Bus verpasst und musste zu Fuß gehen.
Ona wszystko mi wyjaśniła.
начать обучение
Sie hat mir alles erklärt.
Nie miałem wczoraj czasu. Przygotowywałem prezentację.
начать обучение
Ich hatte gestern keine Zeit. Ich habe die Präsentation verbereitet.
Studiowaliśmy w Szwajcarii.
начать обучение
Wir haben in der Schweiz studiert.
Mechanik naprawił samochód.
начать обучение
Der Mechaniker hat das Auto repariet.
Czy poinformował Pan wszystkich?
начать обучение
Haben Sie alle informiert?
W lecie dużo fortografowałem.
начать обучение
Im Sommer habe ich viel fotografiert.
Czytałam już tę książkę.
начать обучение
Ich habe dises Buch schon gelesen.
Widziałaś też film?
начать обучение
Hast du den Film auch gesehen?
Nie, ale widziała go moja siostra.
начать обучение
Nein, aber meine Schwester hat ihn gesehen...
Jak znaleźliście to mieszkanie?
начать обучение
Wie habt ihe die Wohnung gefunden?
Przeczytaliśmy ogłoszenie.
начать обучение
Wir gaben eine Anzeige gelesen.
Myślałam, że jesteście w niemczech.
начать обучение
Ich habe gedacht, du bis noch in Deutschland.
Nie, już nie. Przywiozłem ci prezent.
начать обучение
Nein, nicht mehr. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht.
Dziękuję, jak było w Niemczech?
начать обучение
Danke, Wie war es in Deutschland?
Świetnie, mówiłem tylko po niemiecku.
начать обучение
Toll, ich habe nur Deutsch gesprochen.
Ostatnio byliśmy w kinie i spotkaliśmy Katję.
начать обучение
Letztes waren in Kino und wir haben Katja getroffen.
Kogo spotkaliście?
начать обучение
Wen habt ihr getroffen?
Rozmawiałam dzisiaj rano z moją mamą.
начать обучение
Ich habe heute Morgen mit meine Mutter gesprochen.
Dzieci bardzo ładnie śpiewały
начать обучение
Die Kinder haben sehr schön gesungen.
Babciu, znalazłaś swoje okulary?
начать обучение
Oma, hast du deine Brille gefunden?
Tak, leżały na stole.
начать обучение
Ja, sie hat auf dem Tisch gelegen.
Co jadła Pani na śniadanie>
начать обучение
Was haben Sie zum Frühstück gegesen?
Zjadłam jogurt i wypiłam herbatę.
начать обучение
Ich habe einen Jogurt gegesen und einen Tee getrunken.
Na imprezie nikogo nie znałam
начать обучение
Auf der Party habe ich nemand gekannt.
Wcześniej oglądałam dużo telewizji.
начать обучение
Früher habe ich viel ferngesehen.
Czy film już się zaczał?
начать обучение
Hat der Film schon begonnen?
Tak, dziesięć minut temu.
начать обучение
Ja, vor zehn Minuten.
On długo jej się przyglądał
начать обучение
Er hat sie lange angesehen.
Przyjżałam się dokładnie temu obrazowi.
начать обучение
Ich habe mir das Bild genau angesehen.
Wczoraj zadzwonił mój wujek.
начать обучение
Gestern hat mein Onkel angerufen.
Zaprosił mnie na obiat.
начать обучение
Er hat mir zum Mittagessen eingeladen.
Oni wzięli udział w konferencji.
начать обучение
Sie haben an einer Konferens teilgenommen.
Przynieśliśmy ze zobą colę i ciastka.
начать обучение
Wir haben Cola und Kekse mitgebracgt.
Zabrałaś ze soba swój laptop.
начать обучение
hast du deinen Laptop mitgenommen?
Nie, zostawiłam go w domu.
начать обучение
Nein, ich habe ihn zu Hause gelassen.
Idziesz z nami czy nie? Zdecydowałeś się?
начать обучение
Kommst du mit oder nicht? Hast du dich vergessen?
Mark ma dzisiaj urodziny. Zapomniałeś o tym?
начать обучение
Mark hat houte Geburtstag. Hast du es vergessen?
O kurczę zapomniałem.
начать обучение
Ach Mist, ich habe es vergessen.
Przedwczoraj podpisaliśmy umowę.
начать обучение
Wir haben vorgestern den Vertrag unterschrieben.
Super, długo się namyślaliście...
начать обучение
Super, ihr habt lange nachgedacht.
Zgadza się, ale w końcu zdecydowaliśmy się.
начать обучение
Stimmt, aber wir haben uns endlich entschieden.
Czy może Pan powtórzyć? Nie zrozumiałam Pana.
начать обучение
Können Sie bitte wiederholen? Ich habe Sie nicht verstanden
Widziałem go wczoraj w kinie.
начать обучение
Ich habe ihn gestern im Kino gesehen.
Graliśmy wczoraj w siatkówkę.
начать обучение
Wir haben gestern vollyball gespielt...
Pościeliłam łóżko i posprzątałam pokój.
начать обучение
Ich habe das Bett gemacht und das Zimmer aufgeräumnt.
Odebrałem moich rodziców z lotniska.
начать обучение
Ich habe meine Eltern von Flughafen abgeholt.
Saskia, przebrałaś się już?
начать обучение
Saskia, hast du dich schon umgezogen?
Nie, jeszcze nie.
начать обучение
Nein, noch nicht.
Wczoraj mocno padało.
начать обучение
Gestern hat es stark geregnet.
W zaszłym tygodniu padał śnieg.
начать обучение
Letzte Woche hat es geschneit.
Zaprowadziłem moją córkę do szkoły.
начать обучение
Ich habe meine Tochter zur Schule gebracht.
Dobrze wypocząłem w Hiszpani.
начать обучение
Ich habe mich in Spanien gut erholt.
A Pani? Wypoczęła Pani we Włoszech?
начать обучение
Und Sie? Haben Sie sich inItalien erholt?
O której się obudziłaś?
начать обучение
Um wie viel bist du aufgewacht?
Późno. Mój budzik nie zadzwonił.
начать обучение
Spät. Mein Wecker hant nicht geklingelt...
Kiedy przyszłaś wczoraj do domu?
начать обучение
Wann bist du gestern nach Hause gekommen?
Nie tak późno. O północy położyłam się do łóżka.
начать обучение
Nicht so spät. Um Mitternacht bin ich ins Bett gegangen.
Za późno wstałam i przegapiłam pociąg.
начать обучение
Ich bin zu spät aufgestanden und habe den Zug verpasst.
W zeszłym tygodniu pojechaliśmy do berlina.
начать обучение
Letzte Woche sind wir nach Berlin gefahren.
On przyjechał do Lipska dopiero dwa dni temu.
начать обучение
Er ist erst vor zwei Tagen nach Leipzig gekommen.
Mieszkam w Niemczech, ale urodziłam się w Polsce.
начать обучение
Ich wohne in Deutschland, aber ich bin in Polen geboren.
Dorastałam w Warszawie.
начать обучение
Ich bin Warschau aufgewachsen.
Zrobiło się zimno.
начать обучение
Es ist kalt geworden.
Zasnąłem w pociągu.
начать обучение
Ich bin im Zug eingeschlafen...
Co robiliście w weekand?
начать обучение
Washabt ihr am Wochenende gemacht?
Jeździliśmy na łyżwach.
начать обучение
Wir sind Schlittschuh gelaufen.
Poszliśmy wczoraj na dworzec i kupiliśmy dwa bilety.
начать обучение
Wir sind gestern zum Bahnhof gegangen und haben zwei Fshrkarten gekauft.
Co się stało?
начать обучение
Was ist passiert?
Karl spadł z drabiny.
начать обучение
Karl ist von der Leiter gefallen.
złamał sobie nogę.
начать обучение
Er hat sich das Bein gebrochen.
Pojechałam z nim do szpitala.
начать обучение
Ich bin mit ihm ins Krankenhaus gefahren.
Został w szpitalu tydzień.
начать обучение
Es ist eine Woche lang im Krankenhaus geblieben.
Często go odwiedzaliśmy.
начать обучение
Wir haben ihn oft besucht.
Kiedy się wprowadziliście?
начать обучение
Wenn seid ihr eingezogen?
Przeprowadziłem się do Frankfurtu.
начать обучение
Ich bin nach Frankfurt umgezogen.
Ubrałem się.
начать обучение
Ich biin mich angezogen.
Zdjąłem buty.
начать обучение
Ich habe die Schuhe ausgezongen.
Wprowadziliśmy się dwa tygodnie temu.
начать обучение
Wir sind vor zwei Wochen ausgezongen.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.