Zarabiać hajs - Make Money

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
patyk
pieniądze
W mojej nowej pracy będę zarabiał osiemdziesiąt patyków rocznie.
начать обучение
grand
In my new job I will be earning eighty grand a year.
świetnie dać sobie radę
Świetnie dam sobie radę z testem z matematyki.
начать обучение
to ace
I'm going to ace the math test.
spec
Nasz profesor jest specem od makroekonomii.
начать обучение
dabster
Our professor is a dabster in macroeconomy.
kupa czegoś
W hali zmagazynowana była kupa pieniędzy.
начать обучение
bags of sth
There were bags of cash stored in the warehouse.
grosz
Nie dałbym za to złamanego grosza.
начать обучение
bean
It isn't worth a bean.
skończyć
Ted skończył wczoraj pracę o dziesiątej wieczorem.
начать обучение
to knock off
Ted knocked off at 10pm yesterday.
funt
Zatrzymam sobie tego funta jako symbol szczęścia.
начать обучение
nicker
I'll keep this nicker as a token of luck.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Slang brytyjski"
(всего 599 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.