wszystko ok👍

 0    51 карточка    guest1758551
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
wyzywać (rzucać wyzwanie)
начать обучение
dare
ryzykować
начать обучение
venture
zbadać
начать обучение
examine
dowodzić
начать обучение
investigate
przyglądać się
начать обучение
gaze
patrzeć z podziwem
начать обучение
gaze in wonder
archeologiczne stanowiska/strony (widoki)
начать обучение
archeological sites
domki kryte strzechą
начать обучение
thatched cottages
powalić
начать обучение
knock down
godzina siódma/zegar wybił siódmą
начать обучение
clock strike seven
wpaść na kogoś przypadkiem
начать обучение
came accross
pieszo
начать обучение
on foot
wymyślić
начать обучение
come up
szedł wzdłuż
начать обучение
walked along
niezdolny
начать обучение
unable
następnego wieczoru
начать обучение
following evening
niewygodne
начать обучение
unconvenient
nie mniej ważny
начать обучение
last, but not least
Wycieczki jednodniowe
начать обучение
Day tours
dalsze ogłoszenie
начать обучение
further annoucement
dalsze opóźnienia
начать обучение
further delays
w tym momencie
начать обучение
at that point
okazali się być w wielkim błędzie
начать обучение
how wrong they turned out to be
pogorszyło sytuację
начать обучение
made things worse
Duże opóźnienie
начать обучение
Long delay
przełożyć
начать обучение
put up
wypad do miasta
начать обучение
City break
nie wchodzi w rachubę!
начать обучение
out of the question!
lubić
начать обучение
fancy
pasażerowie tranzytowi
начать обучение
transit passangers
lot z przesiadką
начать обучение
connecting flight
wolny od podatku
начать обучение
tax-free
wysoki na cztery piętra
начать обучение
four-storey-high
udogodnienia
начать обучение
facilities
celowo
начать обучение
deliberately
przystanek
начать обучение
stopover
dodatkowo
начать обучение
in addiction to
zakres udogodnień
начать обучение
range of amenities
sobie równych
начать обучение
second-to-none
świeżo ścięte orki
начать обучение
freshly-cut orchids
Nadzorcy
начать обучение
supervisors
ustawił poprzeczkę
начать обучение
set the benchmark
perfekcja
начать обучение
exellence
garść
начать обучение
handful
opóźnione
начать обучение
delayed
utrzymanie wysokiego standardu
начать обучение
maintaining a high standard
pionier
начать обучение
pioneer
niezwykle atrakcyjne
начать обучение
hugely appealing
najważniejszy
начать обучение
paramount
nie potrzebny
начать обучение
no need
zabytki
начать обучение
historical sites

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.