Writing Bank

 0    7 карточки    juliagronek
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Piszę, aby zaprosić cię na...
начать обучение
I'm writing to invite you to...
Chciałbym/chcę zaprosić cię na (moją imprezę)
начать обучение
I would like/want to invite you to (my party)
Czy przyszedłbyś / czy mógłbyś przyjść na (ten koncert)
начать обучение
Would / Could you come to (the concert)
Co powiesz na (kino jutro)
начать обучение
How about (a movie tomorrow)
Może poszlibyśmy (do klubu)?
начать обучение
How about going (to the club)?
Daj znać, czy będziesz mógł tam być
начать обучение
Let me know if you can be there
co ty myślisz? Odpisz
начать обучение
what do you think about it? Please write back

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.