WORK and LIFE

 0    41 карточка    martynajany
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
ukończyć koledż
начать обучение
graduate from college
żyć od wypłaty do wypłaty
начать обучение
live from paycheck to paycheck
praca nie przychodzi łatwo
начать обучение
jobs don't come easy
byłem w błędzie
начать обучение
I was mistaken
ja doświadczam dużej dozy stresu
начать обучение
I experience an extreme amount of stress
spłata zadłużenia za dom
начать обучение
repayment of debt for a house
duchowy
начать обучение
spiritual
z których trzech jest adoptowane
начать обучение
three of whom are adopted
I'm also married and the father of five children, three of whom are adopted.
mam nadzieję że nie przeszkadzam
начать обучение
Hope, I’m not disturbing you
trawnik
начать обучение
a lawn
nie pozwól pracy wpływać na twoje decyzje
начать обучение
don’t let work influence your decision
Zadecydowaliśmy przeciwko przeniesienia się na wieś
начать обучение
We decided against moving to the country.
Widzieliśmy się nawzajem raz od koledżum
начать обучение
We've only seen each other once since college.
od tamtej pory
начать обучение
ever since
we've been living here in the 'burbs' ever since
niespokojny, nerwowy
начать обучение
restless
zacząć się niecierpliwić
начать обучение
get restless
poza miejscem pracy
начать обучение
offsite
I work survey offsite on Wednesdays, not in the office
zachęta, wsparcie
начать обучение
encouragement, support
byłeś bardzo pomocny, wspierający
начать обучение
You've been very supportive
stać się
начать обучение
turn into=became
You're turning into a workaholic. IXW is turning into a great company.
wypalić się
начать обучение
get burned out
Don't work so many hours. You'll get burned out
zrywać pomarańcza
начать обучение
pick an orange
wypełnić ankietę
начать обучение
take a survey
napełnić szklanki wodą
начать обучение
fill the water glasses
masz to jak w banku
начать обучение
you bet
założę się, nie wątpie
начать обучение
i bet, i’ll bet
spaść ze schodów
начать обучение
fall down the stairs
satysfakcja z pracy podniosła się
начать обучение
Job satisfaction's way up
to rzeczywiście robi róźnicę
начать обучение
It really makes a difference.
Czy to jest jakaś nowa polityka o której nie słyszałam?
начать обучение
is this some new policy I haven’t heard of
Gdyby była jedna rzecz którą mógłbyś zmienic, co by to było
начать обучение
if there was one thing you could change, what would it be?
gwałtownie, stromo
начать обучение
steeply
Job satisfaction fell steeply last year.
być proaktywnym w znajdowani i załatwianiu defektów
начать обучение
o be proactive in finding and fixing defects.
zostać zaangażowany w
начать обучение
become involved in
I will become involved in the early stages of project planning.
kierować rozwojem
начать обучение
lead the development of
wziąć odpowiedzialność
начать обучение
to take responsibility
Sherry has to take responsibility for her team's missed deadlines.
jako obszar do poprawy
начать обучение
As an area for improvement,
my awansujemy Cie na senior designer
начать обучение
we’re promoting you to senior designer
osiągalny, realny cel
начать обучение
attainable goal
trwały, wytrzymały
начать обучение
durable
uziemiony, stabilny emocjonalnie, rozsądny
начать обучение
grounded

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.