Wojny ze Szwecją pod koniec XVI i XVII wieku - Vademecum.

 0    34 карточки    historiaaa1
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
1563-1570
начать обучение
Udział Polski w północnej wojnie siedmioletniej (I wojna północna)
1568
начать обучение
odwrócenie przymierzy w I wojnie północnej
1570
начать обучение
zakończenie I wojny północnej w Szczecinie. 3 letni rozejm polsko rosyjski. Pokój duńsko szwedzki
1598-1599
начать обучение
zbrojna wyprawa Zygmunta III Wazy do Szwecji zakończona jego detronizacją w Szwecji
1600-1611
начать обучение
pierwszy etap ciągu wojen polsko szwedzkich zapoczątkowany przez inkorporację estoni do Polski przez Zygmunta III Wazę oraz atak Szwedów na Inflanty
1605
начать обучение
Zwycięstwo polskiej husarii w bitwie pod Kircholmem (J. K. Chodkiewicz)
1609
начать обучение
zawarcie sojuszu rosyjsko szwedzkiego i zajęcie przez Szwedów Mitawy
1609-1611
начать обучение
w związku z zaangażowaniem sił polskich w dymitriady i wojnę z Rosją walki ze Szwedami powoli wygasały
1617-1622
начать обучение
druga faza wojen - przewaga Szwedów, zajęli część INflant z Parnawą i Rygą
1622
начать обучение
rozejm w Mitawie
1625-1635
начать обучение
trzeci etap wojen polsko szwedzkich - przewaga Szewdów, którzy zajęli Dorpat
1626
начать обучение
zajęcie przez Szwedów Prus Królewskich z min. Elblągiem, blokada ujścia Wisły
1627
начать обучение
bitwa morska koło Oliwy, zwycięstwo polskich galeonów (adm. A. Dickmann), zdobycie Tigern i zniszczenie Solena
1629
начать обучение
zwycięstwo pod Trzcianą Stanisława Koniecpolskiego nad dwukrotnie liczniejszymi oddziałami Gustawa II Adolfa
1629
начать обучение
rozejm (6 lat) w Starym Targu, utrzymanie przewagi Szwecji
1635
начать обучение
rozejm (26 lat) w Szturmskiej Wsi
1655-1660
начать обучение
potop szwedzki (wojna północna)
1655
начать обучение
uderzenie Szwedów na Polskę od Pomorza Zachodniego i Inflant
25.07.1655
начать обучение
kapitulacja pospolitego ruszenia pod Ujściem
18.08.1655
начать обучение
poddanie się Litwy (zdrada Janusza Radziwiłła)
08.09.1655
начать обучение
Zajęcie Warszawy
17.10.1655
начать обучение
Kapitulacja Krakowa
26.10.1655
начать обучение
Kapitulacja Armii Koronnej i ucieczka Jana II Kazimierza na Śląsk
VIII-XII 1655
начать обучение
powstanie oddziałów partyzanckich wywołane przez wojska szwedzkie dopuszczające się na zajmowanych terytoriach grabieży i gwałtów
XI-XII 1655
начать обучение
Oblężenie przez Szwedów Jasnej Góry (przeor A. Kordecki)
XII 1655
начать обучение
Zawiązanie przez szlachtę polską antyszwedzkiej konfederacji w Tyszowcach
I 1656
начать обучение
przekształcenie w Łańcucie konderacji tyszowieckiej w konfederację generalną
II-XII 1656
начать обучение
walki ze Szwedami ogarnęły niemal cały kraj (Stefan Czarniecki), Szwecję poparłą Brandenburgia
IV 1656
начать обучение
śluby Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej, wygrana polski w bitwie pod Warką
XII 1656
начать обучение
traktat w Radnot, projekt rozbioru polski (szwecja, brandenburgia, siedmiogród, kozacy, boguś radziwiłł)
09.09.1657
начать обучение
traktat welawski między Rzeczpospolitą a elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem - w zamian za zerwanie sojuszu ze Szwedami Rzeczpospolita rozwiązała stosunek lenny z Prusami Książęcymi
06.11. 1657
начать обучение
traktat bydgoski między Rzecząpospolitą a elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem- przymierze wieczyste, Fryderyk otrzymał w lenno ziemię lęborsko-bytowską
1658
начать обучение
antyszwedzkie działania wojsk Stefana Czarnieckiego w Ddanii
3 V 1660
начать обучение
pokój w Oliwie

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.