Władaj i gadaj - Cześć nowi ludzie, kilka słów o sobie, jak zagadać

 0    74 карточки    piotrkolbusz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Do I know You
начать обучение
Czy ja cię znam
we've been working together for four years
начать обучение
współpracujemy od czterech lat
we've spoken
начать обучение
rozmawialiśmy
I assume that
начать обучение
zakładam że
take it easy
начать обучение
spokojnie
let me in
начать обучение
wpuść mnie
How wonderful to see You
начать обучение
Jak wspaniale cię widzieć
So nice to see You
начать обучение
Miło cię widzieć
These are...
начать обучение
To są...
How do You do
начать обучение
Jak się masz
Thank You for asking
начать обучение
Dziękuję za pytanie
Thank God
начать обучение
Dzięki Bogu
How are You doing
начать обучение
Jak się masz
Pretty good
начать обучение
Całkiem dobry
I'm fine
начать обучение
Czuję się dobrze
It's good to meet You
начать обучение
Dobrze cię spotkać
Nice to meet You too
начать обучение
Mi też miło cię poznać
Meeting new people
начать обучение
Spotykanie nowych ludzi
a rather awkward situation
начать обучение
raczej niezręczna sytuacja
talk about Yourself
начать обучение
mów o sobie
Strangers
начать обучение
Nieznajomi
on their own
начать обучение
na własną rękę
make new friends
начать обучение
nowych przyjaciół
not have anyone to talk too
начать обучение
też nie mam z kim rozmawiać
for starters
начать обучение
na początek
introduce yourself
начать обучение
przedstaw się
name
начать обучение
imię
whats Your name
начать обучение
jak masz na imię
first name
начать обучение
pierwsze imię
full name
начать обучение
pełne imię i nazwisko
midle name
начать обучение
drugie imię
last name
начать обучение
nazwisko
name him
начать обучение
nazwij go
state your name
начать обучение
podaj swoje imię
slowly and clearly
начать обучение
powoli i wyraźnie
hurriedly and carelessly
начать обучение
pośpiesznie i beztrosko
obvious
начать обучение
oczywisty
spell
начать обучение
przeliterować
pronounce
начать обучение
wymawiać
for the first time
начать обучение
pierwszy raz / po raz pierwszy
is often mispronounced
начать обучение
jest często źle wypowiadany
i have been called
начать обучение
nazwano mnie
mail adressed to
начать обучение
poczta zaadresowana do
double T
начать обучение
podwójne T
warped into
начать обучение
przeinaczone w
worth asking
начать обучение
warto zapytać
where are you from
начать обучение
skąd jesteś
what do you do?
начать обучение
co ty robisz?
wher did you get this tie
начать обучение
skąd masz ten krawat?
how do you know the birthday boy
начать обучение
skąd znasz solenizanta?
how do You know the groom
начать обучение
skąd znasz pana młodego
conversation starter
начать обучение
rozpoczęcie rozmowy
How did You guys meet
начать обучение
Jak się poznaliście
a first time we met
начать обучение
pierwszy raz się spotkaliśmy
keep it short
начать обучение
mowić zwięźle
I live in Warsaw.
начать обучение
Mieszkam w Warszawie.
I come from Poland.
начать обучение
Pochodzę z Polski.
I was born and raised in Poland.
начать обучение
Urodziłem się i wychowałem w Polsce.
I also lived in
начать обучение
Ja też mieszkałem
in skip
начать обучение
pomiń
I'm maried
начать обучение
Jestem żonaty
intoduce him
начать обучение
przedstaw go
meet my husband
начать обучение
poznaj mojego męża
his name is
начать обучение
jego nazwa jest
You can call him ... for short
начать обучение
Mow do niego krótko:...
I have no kids
начать обучение
nie mam dzieci
younger brother
начать обучение
młodszy brat
still live in my hometown
начать обучение
wciąż mieszkam w moim rodzinnym mieście
an enthustiastic reaction
начать обучение
reakcja entuzjastyczna
i don't mind it
начать обучение
nie przeszkadza mi to
react to
начать обучение
reagują
don't force it
начать обучение
nie zmuszaj tego
with a bit of luck
начать обучение
przy odrobinie szczęścia
finde a new friend
начать обучение
znajdź nowego przyjaciela

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.