"Władaj i gadaj cz. 2" - rozdział 36 - Telefon

 0    127 карточки    miszkurka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
I can't hear a thing.
начать обучение
Nic nie słyszę.
no service
начать обучение
brak zasięgu
You're breaking up (on me).
начать обучение
Przerywa mi cię.
answer the phone
начать обучение
odebrać telefon
ring
He opened the little box with a ring and asked her to marry him.
начать обучение
dzwonić
Otworzył pudełeczko z pierścionkiem i poprosił ją o rękę.
voicemail
начать обучение
poczta głosowa
call
I'll transfer the call to the president.
начать обучение
wołać, dzwonić
Przekażę połączenie do prezydenta.
has him on speed dial / auto ring-up (BrE)
начать обучение
ma szybkie wybieranie jego numeru AmE
cell phone
начать обучение
telefon komórkowy
set them to vibrate
начать обучение
ustawić w nich tryb wibracji
gizmo
начать обучение
bajer, zabawka
infml
начать обучение
infml
call your bluff
начать обучение
sprawdzić twój blef
on month one
начать обучение
w pierwszym miesiącu
plan
Every action should be planned.
начать обучение
abonament
Każde działanie powinno być zaplanowane.
talk on the phone to...
начать обучение
rozmawiać przez telefon z...
bad reception
начать обучение
słaby zasięg
phone call
There was a phone call for you.
начать обучение
rozmowa telefoniczna
Był do ciebie telefon.
get a signal
начать обучение
złapać zasięg
Are you still on hold?
начать обучение
Nadal czekasz na połączenie?
as soon as you get a chance
начать обучение
jak tylko będziesz mogła
hang up
Ann hung up with anger.
начать обучение
rozłączyć się
Ania ze złością odłożyła słuchawkę.
get through (to...)
начать обучение
połączyć się (z...)
stay on the line
начать обучение
pozostać na linii
the next caller
начать обучение
następne połączenie
toll-free
начать обучение
bezpłatny
hang up the phone
начать обучение
odłóż słuchawkę
I wish to speak to...
начать обучение
Chciałabym rozmawiać z...
Yes, I'll hold.
начать обучение
Tak, poczekam.
How may I help you?
начать обучение
Czym mogę służyć?
Can you hold, please?
начать обучение
Proszę poczekać.
We've been calling you for hours.
начать обучение
Dzwonimy do ciebie kilka godzin.
on airplane mode
начать обучение
w trybie samolotowym
AmE
начать обучение
AmE
Put him on speaker.
начать обучение
Daj go na głośnomówiący.
answering machine
начать обучение
automatyczna sekretarka
reach...
начать обучение
dodzwonić się do...
leave a message
начать обучение
zostawić wiadomość
beep
начать обучение
sygnał
country code
начать обучение
numer kierunkowy do kraju
area code
начать обучение
numer kierunkowy do miasta
smiley face
начать обучение
uśmieszek
emoticon
начать обучение
emotikona
tech industry
начать обучение
branża technologiczna
winkly
начать обучение
uśmieszek z oczkiem
Bronx cheer
начать обучение
uśmieszek z parskającym językiem
string
Strings are enclosed in quotation marks.
начать обучение
seria
Łańcuchy znaków są wprowadzane w cudzysłowie.
emoji
начать обучение
emotka
How am I supposed to know...?
начать обучение
Skąd mam wiedzieć...?
ignite
начать обучение
zapalić
flame
начать обучение
płonąć
by letter
начать обучение
listownie
landline
начать обучение
telefon stacjonarny
prior
She had no prior experience of teaching.
начать обучение
wcześniej
Nie miała wcześniejszego doświadczenia w nauczaniu.
fml
начать обучение
fml
contraption
начать обучение
ustrojstwo
infml
начать обучение
infml
reciver
начать обучение
słuchawka
rotary dialer
начать обучение
obrotowa tarcza
by heart
начать обучение
na pamięć
digit
I was given a four-digit PIN code.
начать обучение
cyfra
Podali mi czterocyfrowy kod PIN.
dial (a number)
начать обучение
wybrać (numer)
home number
начать обучение
numer domowy
get a call
начать обучение
odebrać telefon
adamant
He's adamant that we live in Matrix.
начать обучение
niechętny
Jest pewny, że żyjemy w Matrixie.
leash
начать обучение
smycz
resist...
начать обучение
oprzeć się...
adjust
начать обучение
dostosować się
shatter
If you drop that glass on the floor it is going to shatter everywhere!
начать обучение
potłuc
Jeśli upuścisz tę szklankę na podłogę, roztrzaska się na wszystkie strony!
battery life
начать обучение
żywotność baterii
in possession of...
начать обучение
w posiadaniu...
flip phone
начать обучение
telefon z klapką
prop
начать обучение
rekwizyt
via text
начать обучение
SMS-em
eggplant
I had no idea that eggplant is a fruit.
начать обучение
bakłażan AmE
Nie miałem pojęcia, że bakłażan jest owocem.
versatile
начать обучение
wszechstronny
You're missing a hand.
начать обучение
Brakuje ci ręki.
attached to...
начать обучение
przywiązany do...
detox
She's on detox, that's why she's not drinking nor smoking.
начать обучение
detoks, odwyk
Ona jest na odwyku, dlatego nie pije i nie pali.
My point exactly.
начать обучение
O to mi właśnie chodzi.
weather forecast
Weather forecasts should normally be broadcast by NAVTEX twice each day.
начать обучение
prognoza pogody
Prognozy pogody powinny być zazwyczaj nadawane przez NAVTEX dwa razy dziennie.
look at yourself
начать обучение
patrzeć na siebie
lens
начать обучение
obiektyw
cluttered
начать обучение
zagracony
unflushed
начать обучение
niespłukany
extend
"If you keep misbehaving, I'll extend the class and you'll miss your break", said the teacher.
начать обучение
wyciągnąć
"Jeśli dalej będziecie się źle zachowywać, przedłużę lekcję i nie będziecie mieli przerwy", powiedział nauczyciel.
front camera
начать обучение
przedni aparat
above their head
начать обучение
nad głową
capture
Terry was able to capture the beautiful sunset on camera.
начать обучение
ukazać
Terry'emu udało się uchwycić na zdjęciu piękny zachód słońca.
double chin
начать обучение
drugi podbródek
out of proportion
начать обучение
nieproporcjonalny
wide-angle
начать обучение
szerokokątny
in the shot
начать обучение
w kadrze
countless times
начать обучение
niezliczona liczba razy
treasure
начать обучение
cenić
straight from the heart
начать обучение
od serca
profile picture
начать обучение
zdjęcie profilowe
autodial
начать обучение
automatyczne wybieranie numeru
redial
начать обучение
ponowne wybieranie ostatniego numeru
receiver
начать обучение
słuchawka
pound
начать обучение
krzyżyk #
star
Look at the beautiful star in the sky!
начать обучение
gwiazdka *
Spójrz na tę piękną gwiazdę na niebie!
call waiting
начать обучение
połączenie oczekujące
passcode
начать обучение
kod do odblokowania telefonu
Wrong number.
начать обучение
Pomyłka.
install an app
начать обучение
zainstalować apkę
undate an app
начать обучение
zaktualizować apkę
There's an app for that.
начать обучение
Jest taka apka.
The line is busy/ engaged.
начать обучение
Linia jest zajęta.
Sha hung up on me.
начать обучение
Rzuciła słuchawką (w rozmowie ze mną).
I'll transfer you.
начать обучение
Łączę.
They put me on hold.
начать обучение
Każą mi czekać przy telefonie.
Put down your phone.
начать обучение
Odłóż telefon na bok.
I only have 2% of battery life.
начать обучение
Mam tylko 2% baterii.
My phone is dead.
начать обучение
Wyczerpała mi się bateria w telefonie.
chain
начать обучение
przykuć łańcuchem
tinkle
начать обучение
sikać
infml
начать обучение
infml
postmaster
начать обучение
naczelnik poczty
signify
начать обучение
oznaczać
deal
Deal!
начать обучение
ugoda
Umowa stoi!
text
начать обучение
SMS
hotline
начать обучение
infolinia awaryjna
dial tone
начать обучение
wolny sygnał
ICE contact
начать обучение
kontakt awaryjny
We're FaceTiming.
начать обучение
Rozmawiamy przez FaceTime.
DILF dad I'd like to fuck
начать обучение
tatusiek, którego chciałabym przelecieć

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.