verbs followed by prepositions

 0    15 карточки    justynapodgajna4
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
dream about
начать обучение
1) mieć sen o | I dreamed about Harry last night. - Harry śnił mi się dziś w nocy. | 2) marzyć o | I dream about having a well-paid job. - Marzę o posiadaniu dobrze płatnej pracy.
know about
начать обучение
znać się | Do you know about computers? - Znasz się na komputerach?
talk about
начать обучение
rozmawiać o | We are talking about our new project. - Rozmawiamy o naszym nowym projekcie.
laugh at
начать обучение
śmiać się z | Don't laugh at me! - Nie śmiej się ze mnie!
look at
начать обучение
patrzeć/ spojrzeć na | Look at that beautiful cherry tree. - Spójrz na to piękne, wiśniowe drzewko.
appologize to sb for sth/doing sth
начать обучение
przepraszam kogoś za coś | I must appologize to her for being late. - Musze przeprosić ją za to, że się spóźniłem.
apply for
начать обучение
ubiegać się o (składać CV) | She has applied for a new job. - Złożyła CV do nowej pracy.
ask for
начать обучение
prosić o | Why don't we ask for the biil? - Może poprosimy o rachunek?
look for
начать обучение
szukać | I'm looking for a bus station. - Szukam przystanku autobusowego.
pay for
начать обучение
płacić za Sheila paid for my ticket. - Sheila zapłaciła za mój bilet.
wait for
начать обучение
czekać na | Don't wait for me. Nie czekaj na mnie.
believe in
начать обучение
wierzyć w | Do you believe in ghosts? - Wierzysz w duchy?
succeed in doing sth
начать обучение
udać się | Helen succeeded in collecting 35$ for charity. Helen udało się zebrać 35$ na akcję charytatywną.
accuse of sth / of doing sth
начать обучение
oskarżyć kogoś o coś / o zrobienie czegoś | Albert was accused of spying. -Albert został oskarżony o szpiegostwo.
remind of
начать обучение
przypominać | This city reminds me of Buenos Aires. - To miasto przypomina mi Buenos Aires.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.